ප්රදර්ශනය

සෑම වසරකම ගොඩබිමෙන් කෑන් සෑදීමේ කර්මාන්තයේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය හැකි අතර, අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සොයා ගැනීම සඳහා අපි ආහාර පාන සංදර්ශන සහ රසායනික සංදර්ශනවලට සහභාගී වෙමු.බොහෝ විදේශීය ආහාර සැපයුම්කරුවන් පැමිණ ඔලිව් තෙල් ඇසුරුම්, බිස්කට් සහ කැන්ඩි ඇසුරුම් සහ බීම ඇසුරුම් ගැන විමසා, ඔවුන් පරීක්ෂණ සඳහා සාම්පල කිහිපයක් ලබා ගනී.

ප්රදර්ශනය (1)
ප්රදර්ශනය (2)
ප්රදර්ශනය (3)
ප්රදර්ශනය (4)
ප්රදර්ශනය (5)
ප්රදර්ශනය (6)
ප්රදර්ශනය (7)
ප්රදර්ශනය (8)

2020 දී, වෛරසය හේතුවෙන් සියලුම ප්‍රදර්ශන අවලංගු කරන ලදී.කෙසේ වෙතත්, අපගේ විකුණුම් සඳහා ඇති එකම මාර්ගය ප්‍රදර්ශනය නොවේ.සමහර විට අපගේ පාරිභෝගිකයින් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා ටින් ඇසුරුම් අවශ්‍ය වෙනත් සමාගමකට අපව නිර්දේශ කරයි.භූමියෙන් Can's විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුව ලොව පුරා සිටින පාරිභෝගිකයින්ට ටින් නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම සඳහා B2B සහ SEO වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරයි.