පොප්කෝන් ටින්

  • 1gallon-2gallon-3.5 gallon Popcorn Tin Boxes_Pails

    ගැලුම්-2 ගැලුම්-3.5 ගැලුම් පොප්කෝන් ටින් පෙට්ටි_පේල්ස්

    තොග වශයෙන් හිස් පොප්කෝන් ටින් සහ ස්නැක් කෑන් කූඩු සහ නැව්ගත කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද බයිලන්ඩ් කැන්, කෙටි ආහාර සහ තෑගි බාස්කට් සඳහා කර්මාන්තයේ හොඳම තත්ත්වයේ පොප්කෝන් ටින් නිෂ්පාදනය කරයි.ටින් හොඳම තැපැල් ඇණවුම් තෑගි විසඳුමයි!දශක ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන් නිවාඩු දින සඳහා තෑගි ලබා දීමේ ප්රියතම එකක් විය.නත්තල් සහ සෑම අවස්ථාවකම, මෙන්ම ඝන පාට කෑන් වැනි අලංකාර මෝස්තර රාශියක් අප සතුව ඇත.අපගේ විශාල ෙට්පර්ඩ් සහ කෙළින් පැති ඇති පොප්කෝන් ටින් අර්තාපල් චිප්ස් සඳහා විශිෂ්ටයි, පි...